שאלות ותשובות

גן מעון דובונים

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

ארוחת בוקר כולל כריך עם בחירה מ3 ממרחים ומגוון ירקות כל יום. כמו בכל ארוחה אם הילד לא אוכל את מה שניתן נמצא לו פתרון Breakfast includes a sandwith with a choice of 3 spreads and a variety of vegetables. If a child doesn't eat anything that is available to them we will find a solution

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

יש שני שערים, דלת נעולה במשך היום יש לחצן מצוקה There are two gates, the door is locked during the day There is an emergency button

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

לא No

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

בחול המועד סוכות יש יומיים חופש אחר-כך גן רגיל ללא תוספת תשלום. בחנוכה יומיים חופש חול המועד פסח הגן סגור הגן פועל עד ה8 לאוגוסט ואם יש מספיק ילדים המשך של קייטנה הקייטנה כרוך התשלום נוסף Chol hamoed Sukkot we take two days off, after that there is regular gan, included in the price. Channukah we take two days off Chol hamoed Pesach the gan is closed. The gan runs until the 8 of August. There is summer camp depending on parents interest and the price is not included in the monthly fee

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

יש אוכל ביתי, טרי- מבשלים כל יום. ארוחת צהריים בשרית אוכל כשר The food is home cooked, freshly made every day Lunch is a meat meal The food is kosher

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

אנחנו חוגגים לכל ילד ביום המיוחד שלו. ההורים, משפחה ואורחים מוזמנים להצטרף ולהשתתף בשמחה We celebrate each childs birthday on their special day Parents, family and visitors are welcome to join the celebrations

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

כן יש תשלום נוסף שעובר דרך ועד הורים שכולל חוגים ועוד תוספות שההורים מחליטים עליהם באסיפת הורים, כגון טיול, הצגות, מסיבות,מתנות וכו' There is an extra payment made in to the parents extra murial account which covers extra lessons (music, excercise and animals) and extras the parents decide on at the parents meeting- parties, presents, trip' puppet show

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

גן מחולק לפי הגיל, אבל אם אנחנו רואות שיש ילד בקבוצה שלא מתאימה לגילו אנחנו תמיד נעשה את השינוי בהסכמת ההורים. המטרה בגנינו שכל ילד יהיה במקום שבו הוא יכול ליהנות ולהתפתח בדרך המקסמלית The gan is divided according to age, but if we see there is a child that should not be in their age appropriate group we will make the change with the parents consent.Our aim is for the to be in a place where they can enjoy themselves and where there is maximum development

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

לא, אנחנו נשארים בגן אם יוצאים מהגן לפעילות כל ילד מלווה בלפחות הורה אחד We stay at the gan at all times If we leave the premises it is only when each child has at least one parent with them

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

יש אסיפת הורים כללית בתחילת השנה אנחנו תמיד נמצא זמן לשוחח עם כל הורה אם יש צורך- גם בשעות היום בגן או טלפוני We have a general parents meeting at the beginning of the year. We will always find time to talk to parents who need to talk about anything wherther its during the gan hours or on the telephone

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

בגנינו יש אופציה לבוא עד 13:00 (עם ארוחת צהריים ללא שינה) עד 16:00 או 16:30 עם שינה אני תמיד גמישה לדבר על אופציה של פחות ימים In our gan there is the option to come until 13: 00 (including lunch but not nap) until 16:00 or 16:30 with nap I am always flexible to talk about coming to fan part time

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

אנחנו בגן לפי לוח החופשות של גני יול""א- חוץ מיומיים חופש בחול המועד סוכות ויומיים חופש בחנוכה Our holiday schedule is the same as the long day municipal gannim, except for 2 days off in chol hamoed Sukkot and 2 days off in Channukah

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

אחרי ארוחת בוקר אנחנו אוכלים פירות After breakfast we eat fruit

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

יש 3 חוגים: חוג חיות חוג ריתמוסיקה חוג התעמלות There are 3 extra activities by teachers coming weekly animals music excercise

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

יש מעבר אם יש צורך. זה בידיעת ההורים. בגנינו כל הילדים מכירים את כולם ואת כל הצוות אז המעבר לא קשה בכלל, אבל אם יש קושי יש אפשרות לעשות את זה בהדרגה The children can change groups whenever necessary. In our gan the children know everyone and all the staff, so this change shouldn't be so difficult, but if there is difficulty it can be done gradually

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

"אנחנו מעדיפות שהילדים יגיעו עד 8:30, אבל הורה שצריך להביא את הילד בכל שעה שנוח לו אנחנו מבינות We prefer the children to be at gan by 8:30, but if there is a parent who has to bring the child to gan later, we understand"

פבר 14. 2013 | מאת צוות אינפוגן

יש חצר מאוד גדולה עם הרבה מאוד אביזרים. בקיץ יש צלון. אין ארגז חול אנחנו בחצר בערך שעה כל יום The playground is very large with a wide variety of activities. In summer we put up a shade. There is no sand box We play outside for about an hour a day